19. jan. 2009

Vi vil dele!

De aller fleste av oss er enige i at å dele efraringer og kunnskap er bra. Vi tror til og med at det bringer oss framover og at vi hver for oss utvikler mer kvalitet der vi er. Det gir noe både å dele sine erfaringer og å ta del i andres!

I verdihåndboka og i SKUP blir det framhevet betydningen av samarbeid. Møter med et mangfold av kolleger og andre fagpersoner i ulike sammenhenger er en viktig kilde til læring og utvikling. Utgangspunktet bør være at alle har noe å bidra med, og alle har noe å lære. Etablering av en felles verdiplattform og det videre arbeidet med denne, er tiltak som samler og hever barnehagene.

I dette innlegget oppfordrer vi dere i barnehagene til å ta kontakt hvis dere har aktiviteter og erfaringer som dere vil dele med andre.
Gi oss litt info og et bilde eller to....
Har du en kollega eller kjenner noen andre som har gjort noe bra? Gi oss et hint!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar