28. jan. 2009

Mange syke barn i barnehagen?

Bilde tatt av barn på Maritippen barnehage.
Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Det er spesielt de nye barna i barnehagen som blir syke. Undersøkelser har vist at forkjølelsessymptomer som snue, hoste, halsonde, og ørebetennelse er nesten dobbelt så vanlige hos yngre barnehagebarn sammenliknet med barn som ikke går i barnehage. Mage-tarminfeksjoner er opp til tre ganger så vanlig hos barnehagebarn. I tillegg forekommer det stadig mindre utbrudd i barnehager av bl.a. hodelus,brennkopper og ulike utslettsykdommer.

Smittespredning i barnehager skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte og antagelig i mindre grad gjennom dråpesmitte. En viss smittespredning må man regne med fordi barns lek og opphold i barnehagen innebærer nærhet og kontakt. Og slik må det jo være!

Likevel kan tema som sykdom og smitte, være vanskelig å håndtere for både barnehagen og foreldrene. Nye faglige råd er kommet fra folkehelseinstituttet i forhold til smitte og hygiene. Her finner du anbefalinger på når barna må holdes borte fra barnehagen og tips til god forebyggende hygiene.
Smittevernlegen har en overordnet rolle som rådgiver for kommunens øvrige leger og for barnehager. Her finner du smittevernslegens veiledning i forhold til ulike sykdommer som også forekommer i barnehagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar