11. feb. 2009

Mindre støy- mindre stress!

Støyen som skader oss, skader ikke nødvendigvis hørselen. Da skal du opp på rockekonsertnivå som gjerne er over 100 desibel. Det er nemlig slik at støy som ikke er så høy at den er skadelig for hørselen, likevel skader helsa.
Støyen i barnehagen kan være der uten at du tenker på den. Kanskje jobber du hele dagen uten å registrere lydnivået rundt deg. Likevel kan denne type støy føre til fysiologiske forandringer i kroppen, som for eksempel økt blodtrykk og økt produksjon av stresshormoner. Langtidseffekten av støy kan bli fysiske sykdomstilstander som for eksempel høyt blodtrykk. Støy kan gjøre oss mer irritable! Vi som jobber i barnehagen har også et ansvar i forhold til støy for de barna som oppholder seg der...

Her kan du lese om andre forhold som spiller inn på lydforhold i barnehagen.

Mange barnehager har "lydøre" på veggen som forteller når lyden er for høy.

Fra Arbejdstilsynet i Danmark følger noen eksempler på enkle tiltak i situasjoner med mye støy:

 • Spisesituasjonen:
  -Fordele spisingen i flere rom.
  -Ha samlingsstund før man spiser, slik at barna faller til ro først.
  -Fordele de støyende barna ved ulike bord og gi dem faste plasser hver gang.
  -Spise når barna selv har lyst.
  -Passe på at barna går på do før de spiser.
  -Vektlegge den gode samtalen rundt bordet.
  -La den voksne sitte med ryggen til nabobordet slik at hun/han blir mer nærværende.
 • Løpende barn i korridorer:
  -Still opp hindringer
  -Forby løping / eller skjerme omkringliggende rom og aktiviteter.
  -Støydemping i barnehøyde
 • Støy i garderoben:
  -Små grupper av gangen som kler av og på seg
  -La barna ta på tøy selv og la dem få god tid
  -De store barna hjelper de små
  -Lave stoler til de ansatte

Noen som har andre gode tips de selv har prøvd ut? Skriv en kommentar!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar