4. des. 2008

Fritt valg!

I Kristiansand er vi igang med et prosjekt som er knyttet opp mot "10-års satsing på likestilling på Sørlandet - Fritt valg!" -et stort prosjekt knytta til Agderrådet. (Se også info fra likestillingsseminar: "Kjønnsosialisering og valgkompetanse")
Vi har med 3 skoler og 4 barnehager fra Kristiansand som skal finne tiltak på tvers, både i forhold til foreldre, ansatte og elever / barn.
Foreløpig målsetting er:
  • Å rekruttere flere menn til barnehagen.

  • Å gjøre barn og ungdom mer reflekterte og modige i forhold til å ta frie og kjønnsuavhengige valg.

Disse er med i prosjektet:

Oddemarka skole
Roligheden Barnehage
Hokus Pokus barnehage
Alternativ skole
Eplehagen Barnehage
Fiskå skole
Andungen barnehage.

Prosjektledere er Bente Hansson fra skoleetaten og Kristin Rosen fra Barnehageetaten.

MENN I BARNEHAGE.
Likestillingsprisen i Buskerud 2008 går til Menn i barnehager (MIB) Eiker. Menn i Buskerud (MIB) Eiker har i dag tilslutning av 45 menn og tildeles likestillingsprisen for 2008 for deres innsats for å rekrutterre flere menn til kvinnedominerte yrker. Samfunnet utenfor barnehagen består av begge kjønn, og barnehagen har et ansvar for å reflektere dette. Det er viktig at barna får både mannlige og kvinnelige rollemodeller, også i et bredere likestillingsperspektiv. Det er viktig at begge kjønn deltar aktivt i arbeidet med barn og unges oppvekst. Flere menn i barnehagen er viktig både for barnas del og for å klare å sikre nok kvalifisert personale i barnehagen.

Agderrådet deler også årlig ut en likestillingspris. Lindesnes kommune v/varaordfører Janne Fardal Kristoffersen er vinnerne for 2008. Lindesnes skårer dårlig på likestillingsstatistikken, men varaordføreren berømmes for at hun er en sentral drivkraft for likestilling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar