1. des. 2008

Bruk av bilder på nett

Datatilsynet har laget et hefte om bruk av bilder av barn på nettet. Veileder gir noen innspill til håndteringen av bilder av barn på nett. Et spørsmål er hva som er lov eller ikke, men fordi om det er lov – er det nødvendigvis lurt?

FN´s barnekonvensjon sier:
Å SI SIN MENING OG BLI HØRT:
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnetsmeninger skal tillegges vekt.
RETT TIL PRIVATLIV:
Barnet skal ikke utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet eller i korrespondansen sin. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme.

Også Datatilsynet og Barneombudet anbefaler at barnet tas på alvor, og at barnets mening tillegges stor vekt når det gjelder publisering av bilder på nett. Jo eldre og mer modent et barn er, jo mer bør barnets mening telle. (Allerede ved 12 årsalderen bør barnets mening tillegges stor vekt.)
Barneombudet etterlyser ikke en lov mot bilder av barn på nettet, for de aller fleste bilder er flotte og fremstiller barnet på en god måte. Det som etterlyses er ettertanken og fornuftige voksne. Vi trenger klare retningslinjer der den enkelte skole og barnehage skisserer en strategi for hvilke bilder som kan legges på nettet og hvorfor.
Still følgende spørsmål før du publiserer bildene – enten det er privat, i barnehagen eller på skolen:

  • Hva skal bildet fortelle?
  • Hva er hensikten med det?
  • Forteller bildet noe vi ønsker andre skal vite eller andre trenger å vite?
  • Er dette et hyggelig bilde som vedkommende vil like å se om 10 år?
  • Ville jeg ha lagt ut bilde av en voksen isamme situasjon?
  • Ville jeg ha publisert bildet dersom det var mitt eget barn som var avbildet?
  • Er dette en god presentasjon av skolen/barnehagen - fremstår vi slik vi ønsker?
Her kan du bestille veilederen.
Her kan du laste den ned til datamaskinen din.
Se også foredrag fra Bolkesjøkonferansen om etikk i barnehagens dokumentasjonsarbeid. av Bente Svenning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar