20. nov. 2008

Presentasjon av SKUP og kultursatsingen

Mandag 17.november -08 inviterte vi ansatte i Kristiansandsbarnehagen til å delta på lansering av den nye kompetanseplanen, kalt SKUP. Samtidig ble dette et kick-off for kultursatsingen.

Elisabeth Lindland innledet med nydelig sang og satte en god stemning for kvelden.

Etter presentasjonen av SKUP kom Torfinnsen med overheadprosjektor og sitt eget "multi media" show. Sekvensen ble avsluttet med at hele salen stod med hendene over hodet og sa: "Skup kommer med og mer - akkurat som internett!""Statsrådsassistenen" i Frode Gallefoss sin skikkelse, hold narr av alle våre smarte forkortelser, og viste oss et "flytskjema" for hvordan man kan komme seg unna jobbing med SKUP, uten å bli oppdaget: "Problemet løst!"
Kultur og kompetanse. Hvordan kan vi blande det? For å si det som dikteren Jan Erik Vold ville sagt det: - Kompetanse på kultur. Kultur for å få kompetanse. Kompetanse for å få kultur. Kulturkompetanse. Kompetansekultur... osv, osv.
Kultursatsingen skal være et verktøy for å oppnå styrking av de andre fagfeltene. Vi skal ikke begynne med noe helt nytt, men styrke det som er og som vi alltid har gjort. Det var med glede vi hørte Kulturdirektør Dagny Anker Gevelt si at barnehagene, med denne satsingen, hadde funnet akkurat det kultur handler om, nemlig utviklingen av hele mennesket.
Etterhvert fikk vi se eksempler fra Sørlandsparken, Veslefrikk og Maritippen barnehager. De viste hva de gjør og hva som har ført til suksess for akkurat den barnehagen. På Sørlandsparken har de en kunstner ansatt i en liten stilling til å kjøre kulturprosesser. På Veslefrikk hadde de organisert seg slik at de har en stilling med spesielt ansvar for dette. I Maritippen har de gitt en ung og uerfaren medarbeider, ressurser og muligheter til å utvikle spesielle talenter. - Han vil ut på turné! Hver og en av de har utviklet dette over mange år.
Dankert Monrad Krohn fra Barnefilmfestivalen viste to små filmer lagd av barn. Han har selv fått utvikle sine talenter og interesser da han jobbet som førskolelærer i Eplehagen barnehage.
sist men ikke minst må nevnes Elisabeth Hayek som tok utfordringen med å vise fram noe av det de holder på med i Kanutten familiebarnehage. Flott å ha med engasjerte familiebarnehager i kompetansearbeidet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar