19. nov. 2008

Barnehagen som lærende organisasjon

SKUP gruppa fikk reise på Bolkesjø- konferansen som en takk for et drøyt års innsats med å skrive kompetanseplan. " De seks som hadde anledning til å dra var fra venstre: Torill Thorsby- Ravneheia barnehage, June Lundal - Auglandstjønn barnehage, Kristin Rosen- Barnehagekontoret, Marianne Godtfredsen- pedagogisk støtteenhet, Monica Kjosavik- Solkollen barnehage, Anne Gro Kvernes- Veslefrikk barnehage. Tema for konferansen var "Barnehagen som lærende organisasjon. Endring - utvikling."
Her er noen av foredragene:

Takk for et unikt samarbeid i tiden som har gått!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar