13. nov. 2008

Barnehagebarn klarer seg best!

Barn i barnehage har bedre språk.
Barnehagen har en gunstig effekt på barns språk melder forsida på Dagbladet 12.nov. 2008. "Dette er jo ikke noen nyhet" sier du kanskje. Nyheten er at barnehagens virkning på barn er dokumentert i en forskningsrapport.
Blant barn som går i barnehage, er andelen med forsinket språk lavere enn blant barn som passes hjemme. Dette viser en rapport som Folkehelseinstituttet utgir i disse dager.
Rapporten ”Forsinket språkutvikling" gir en foreløpig oversikt basert på data fra "Den norske mor og barn-undersøkelsen”. Mødre til vel 20.000 barn er grunnlaget for undersøkelsen.

Språket er verktøyet vi erobrer verden med og fundamentalt for all læring. Når et barn ikke klarer å inngå i en slik arena for læring, fører det til risiko for en skjev utvikling også på andre områder.
Det store datamaterialet gir en unik mulighet til å se på forløp over tid når det gjelder barns språkutvikling, og til å forstå hvordan språkkompetanse og utviklingsforsinkelse henger sammen med mestring og kompetanse også på andre områder. Forskerne ønsker å følge barna i denne undersøkelsen over tid for å få svar på flere spørsmål. Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell mener undersøkelsen understreker betydningen av det gode barnehagetilbudet i Norge og at den bør være et sterkt innlegg i debatten om kontantstøtte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar