15. okt. 2008

SKUP08 er her :-)

Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Kristiansand er nå ferdig. Planen skal presenteres i oppvekststyret og for alle politikerne i bystyret. Så skal den presenteres for alle lederne i Kristiansandsbarnehagen og for ansatte fra alle barnehagene.
Et overordnet mål med planen er å utvikle barnehagen som lærende organisasjon. Det handler blant annet om å bearbeide kunnskap og gjøre til sitt eget, og å sikre metoder for at man hele tiden lærer av sin egen praksis.

Dette er satsingsområdene:
  • Kultursatsing i Kristiansandsbarnehagen

  • Pedagogisk ledelse

  • Språk og språkstimulering

  • Mangfold og inkludering

  • De yngste barna
Et viktig mål er at SKUP oppleves som nyttig. Dette er noen av grepene som er gjort:
Planen har et "Skjema for egenvurdering" som er tenkt brukt internt på den enkelte barnehage. Etter hvert satsingsområde stilles det noen "sentrale spørsmål til personalet" som kan sette igang refleksjon innenfor dette temaet.
Med planen vil det bli laget en "presentasjons-pakke" til bruk for barnehagene.

Arbeidsgruppa som har skrevet planen:

Bak fra venstre:
Kirsti Sagen - Fagforbundet, Kristin Rosen- prosjektleder, Torill Thorsby -leder Ravneheia barnehage, Kristin Mykland -pedleder Oddernes/Kongsgård barnehage, Anne Gro Kvernes- Fagleder Veslefrikk/ Hamretun Barnehage, Monica Sjåvaag Kjosavik -barnehageleder Solkollen Hellemyr.

Foran fra venstre:
June Solsvik Lundal -Auglandstjønn barnehage, Marianne Godtfredsen-fagleder Støttenhet for barnehager, Kristin Vasvik Håland, Utdanningsforbundet.

Ikke tilstede: Inger Krohn- Utdanningsforbundet, tidligere medlemmer av gruppa Einat Larsen - Askeladden barnehage, Vigdis Træland Utdanningsforbundet. Varamedlem til gruppa: Ann Kristin Nilsen - Andungen barnehage

Takk til referansegruppa og alle dere som har bidratt med innspill til planen, og lykke til med det videre arbeidet med kompetanseutvikling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar