10. sep. 2008

Lesefrø

Vi gratulerer Kristiansand folkebibliotek med prosjektet LESEFRØ, der våre to barnehager Øvre Slettheia og Kvarten er deltakere. Oppstarten er i september.
Biblioteket skal opprette barnehagebibliotek i de to barnehagene. Bibliotek og barnehage vil sammen stimulere de minoritetsspråklige barnas norskspråklige utvikling gjennom litteraturformidling og ulike leseaktiviteter for alle barna i barnehagen. Samarbeid mellom hjem og barnehage skal styrkes blant annet ved å la familier låne litteratur med seg fra barnehagebiblioteket.

Vi tenker ofte at barn lærer språk fort, og at når minoritetsspråklige barn får gå i barnehage, vil det norske språket komme av seg selv. Dette stemmer dessverre ikke alltid. Systematisk språkstimulering i førskolealder har svært mye å si for barns språkutvikling. Mye tyder på at aktiviteter som åpner for språklig samspill i barnehagene, ofte blir presentert som frivillige aktiviteter for barna. Når språkstimulerende aktiviteter blir presentert som frivillige, vil barn med godt utviklet språk og som er fortrolige med språkbaserte aktiviteter velge disse aktivitetene, mens de barna som trenger språkstimuleringen mest, ofte velger bort aktivitetene. Barnehagens arbeid med språkstimulering må være systematisk og tilrettelagt, og ikke være basert på valgfrihet.

Hovedmålet med Lesefrø er å få erfaringer med hvordan litteratur og leseaktiviteter kan brukes til å styrke minoritetsspråklige barns språkferdigheter. Prosjektet er et samarbeid mellom Lesesenteret- UiS , og ABM-utvikling, (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar