19. aug. 2008

Satsingsområdene i SKUP

Foto: Anders Martinsen
Vi som jobber med kompetanseplanen er nå i sluttfasen. Her presenterer vi satsingen i SKUP. Blant alle viktige områder er det dette vi har valgt å starte innsatsen med. Mye er igang allerede og mer vil komme etterhvert, både etter initiativ i barnehagene og i barnehageetaten.

Utvikling av en lærende organisasjon
- for å styke gode prosesser som bidrar til utvikling og kvalitet og legge grunnlaget for varige endringer.

Kristiansandsbarnehagen
- for å styrke kultur og verdier som bringer oss mot en bedre og mer åpen barnehage.

Pedagogisk ledelse
for å styrke lederskap som er nøkkelen til utvikling og kvalitet.

Språk og språkstimulering
– for å heve kunnskapen om barns språkutvikling og viktigheten av et et godt språkmiljø.

Mangfold og inkludering
– for å bevisstgjøre og jobbe aktivt med holdninger i forhold til barnehagens verdigrunnlag.

De yngste barna
– for å ivareta kvalitet og utvikling for en stadig større andel barn i barnehagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar