20. mai 2008

Hvordan lærer barnehagen?

Vi vet noe om hvordan barn lærer, men hvordan lærer barnehagen? Begrepet som ofte brukes er "En lærende organisasjon". Det er ikke noe man er, - det er en prosess!
For at ny kunnskap skal bli til handling i barnehagen, bør det skje noe mer enn enkeltstående kurs eller opplevelser. Ledelsen må legge til rette for at kunnskapen kan bli bearbeidet og gjort til ens egen slik at den blir en del av oss, ikke bare som enkeltpersoner, men som organisasjon. Også medarbeiderne har et ansvar for å være åpne for utvikling og ny kunnskap.

Vi skal ikke bare lære av våre erfaringer når det har skjedd noe spesielt, men systematisk bruke metoder for å sikre at vi lærer av vår egen praksis og stadig er i utvikling. En felles forståelse for målene er viktig i dette arbeidet. Der det finnes klare felles mål vil mennesker skape og lære, ikke fordi de blir fortalt hva de skal gjøre, men fordi de har lyst.
"En lærende organisasjon er en organisasjon som er god til å skape, tilegne seg og overføre kunnskap, og til å forandre sin atferd slik at den reflekterer ny kunnskap og innsikt.” (David A. Garvin)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar