28. mai 2008

Barnehageprisen 2008. Kunst og kultur i barnehagen.

Prisen vil gå til fem barnehager i Norge som på en god måte viser hvordan en kan implementere kunst og kultur i barnehagen. Eksempler på dette kan være:
  • barnehager som har en flerkulturell orientering i arbeidet med kunst og kultur.
  • barnehager som har et utbredt samarbeid med lokalt kulturliv/kulturskole.
  • barnehager som arbeider med kulturelt entreprenørskap.
Prisen er en del av strategiplanen ”Skapende læring, og deles ut av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. De ønsker å trekke frem et utvalg barnehager som på konstruktivt og jevnt vis arbeider med kunst, kultur og kreativitet. Barnehagene velges ut på bakgrunn av søknad etter utlysning. Erfaringene fra disse barnehagene skal samles og formidles som gode eksempler til inspirasjon og kunnskapsutvikling for barnehagesektoren.

Kristiansandsbarnehagens egen verdiplattform sier blant annet: "Gjennom kulturopplevelser vil vi stimulere barnas lek. Og dermed skape rom for de små,magiske øyeblikkene som gjør oss mennesker litt åpnere, litt klokere og litt varmere".

Rammeplanen sier blant annet dette om fagområdet Kunst, kultur og kreativitet: "Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning, og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndtverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. "
Får vi noen søkere fra Kristiansand?
Søknadsfrist 8.september!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar