22. apr. 2008

Kulturrullator og barnehagene.

"Bind deg ein blomekrans - sanglek med barn og eldre"
Har barnehagen en institusjon for gamle i nærheten?
Kulturrullator kommer nå med et opplegg om gamle sanger og sangleker som bygger på samarbeid mellom barnehagen og institusjonen, ledet av musiker Liv Irene Pedersen Sødal. Barnehagen avtaler å komme jevnlig på besøk og synge og leke sammen med de gamle.
Opplegget:
  1. Barnehagen melder sin interesse til Kulturrullator v/Birgit Korsvik, 3807 6649 / mob 9866 5537.

  2. Musiker Liv Irene Pedersen Sødal, kontaktperson i barnehage og kontaktperson sykehjem, har et kort møte om det praktiske.

  3. Musiker Liv Irene har en "øvelse" i barnehagen. Ca 1time.

  4. Liv Irene gjennomfører sang og lekestund på institusjonen med barnehagen og de eldre som deltakere. Tittel: "Bind deg ei blomekrans - sanglek med barn og eldre"
    Det avsluttes med Picnik, saft og boller til alle.

Kulturrullator vil være åpen og utadvendt og oppfordrer barnehagene til å finne konserter i programmet som de kan delta på. Ellers er barnehagene alltid velkommen på Kongens senter, for eksempel når de skal spise nista si på bytur!

Ta utfordringen! - Samarbeid gir mye , for alle parter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar