26. mar. 2008

Kulturopplevelser i barnehagen.

Vi har en visjon om at Kristiansandsbarnehagen skal være “Et godt sted å være – et godt sted å lære”. At barnehagene i Kristiansand allerede er blant de beste i landet, er vi stolte av. Likevel vil vi strekke oss enda lenger – for å bli enda bedre! Tirsdag 25.mars samlet 800 ansatte i Kristiansandsbarnehagen seg til Kulturkick på Fønix kino. Tema var presentasjon av barnehagenes verdiplattform. For tre år siden etablerte vi visjonen: "Et godt sted å være- et godt sted å lære". Verdiprosessen videre har handlet om hva denne visjonen betyr for oss. Vi er kommet til at Kristiansandsbarnehagen er; et trygt og tilpasset læringsmiljø, som utvikler lekne og rause barn med en god selvfølelse.

Et godt sted å være:
- Fordi et trygt og omsorgsfullt miljø gir bedre forutsetninger for læring.

Et godt sted å lære:
- Fordi vi sammen med hjemmet skal gi barna et best mulig utgangspunkt for resten av livet.

I løpet av 1,5 timer ble vi tatt med inn i hva verdiplattformen handler om , av Erik Dale, fra Dale+Bang. Ordfører Per Sigurd Sørensen snakket om å kjenne på de magiske øyeblikkene der ute med barna. Han berømmet barnehageansatte for den viktige jobben de gjør, og synes de som jobber i barnehage er priviligerte. Barnehagedirektør Nina Reinhardt presenterte hvilke grep som nå blir satt i verk og fikk overrakt en sjekk på 200.000,- fra Cultiva til dette arbeidet. Det er i hovedsak tre ting:

  1. Ansettelse av en barnekulturminister. Søknadsfrist 1.mai.

  2. Etablering av en web side der barnehagene kan dele efaringer, hente inspirasjon og finne arrangementer og informasjon.

  3. En ressursgruppe som er sammensatt av høyst ulike kulturfolk, i tillegg til elevrepresentantene fra oppvektsyret, som skal gi innspill til barnekulturministeren og arbeidet med kulturopplevelser i barnehagen.

Kultur- og kirkeminister Trond Giske var den stor overaskelsen for veldig mange. Han takket raskt ja til vår invitasjon om å delta, og sa blant annet at barnehagen ikke bare skal være et trygt og godt sted for barn, men at de også skal lære noe av å være der. "Kultur bidrar til at barn lærer mer, blir mer kreative og får mer selvtillit og alle de egenskapene som vi ønsker å gi ungene våre."Giske ønsket seg at alle barnehager ville bli kulturbarnehager, og mente at Kristiansand nå satset på noe som ville få nasjonal oppmerksomhet.
Det har vi allerede fått: Kristiansandsbarnehagen har vært kommunisert gjennom mange medier. Klikk her for å sjekke: Fedrelandsvennen, fvntv, NRK Sørlandet TV og radio, Norge i Dag, Kanal 4 (Viasat) og P4. Vi gleder oss til fortsettelsen.

VI SKAL SKAPE MAGISKE ØYEBLIKK I BARNEHAGEN!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar