1. feb. 2008

SKUP i farta....

Styringsgruppa i SKUP, (Strategisk KompetanseUtviklingsPlan), fra venstre; Gro Holte, Nina Reinhardt og Sissel Engelstad Bakke, ser godt fornøyd ut! For nå er prosjektet i farta...
Prosjektgruppa har startet det nye året med to nye medlemmer. De to erstatter Einat Larsen og Vigdis Træland som vi takker for bidraget til prosjektet.

SKUP er nå over i en ny fase. Vi er ferdig med å sette langsiktige (og kortsiktige) mål og å planlegge hvordan vi skal gjennomføre arbeidet. Nå er vi delt inn i arbeidsgrupper som jobber med de ulike delene av kompetanseplanen.
Her er SKUP gruppa pr. i dag:

  • June Solsvik Lundal, enhetsleder Bamsebo -NY!
  • Kristin Vasvik Håland , Utdanningsforbundet -NY!
  • Monica Sjåvåg Kjosavik, ped.leder og utvikler Solkollen barnehage
  • Kristin Mykland, ped.leder Oddernes/ Kongsgård barnehage
  • Anne Gro Kvernes, fagleder Veslefrikk/ Hamretun barnehage
  • Marianne Godfredsen, fagleder, Ped. støtteenhet for barnehager.
  • Torill Thorsby, daglig leder i Ravneheia barnehage
  • Kristin Rosen , prosjektleder Barnehageetaten
  • Varamedlem er Ann Kristin Nilsen fra Andungen barnehage

En gang i måneden møtes hele gruppa for å bestemme videre arbeid. For tida ser vi på ulike verktøy for barnehagene. En felles mal for årsplan er et slikt verktøy, det er mal for opplæringsplan også. Hvorfor og hvordan sette dette ut i livet? Vi ønsker også å se på lederopplæring. Ikke bare for pedagogiske ledere, men for styrere og stedfortredere for ledere. Vi ser et behov for å styrke pedagogisk ledelse spesielt, men også ledelse generelt.

Planen skal være ferdig høsten 2008. Da legges SKUP fram for politikerne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar