25. feb. 2008

Å lese for barn...

21.februar var det den internasjonale morsmålsdagen. Mange bibliotek feiret den med høytlesning på forskjellige språk. Å lese for barn har alltid vært en naturlig del av barnehagens aktiviteter. Rammeplanen sier blant annet at vi skal skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.
Det utgis årlig mange spennende bøker på nynorsk og Noregs mållag i Kristiansand, vil gjerne låne disse ut til barnehagene. På Søm barnehage har de i disse dager et spennende prosjekt om nynorsk litteratur for barn.

Ragnhild Mydland fra Mållaget, har vært på Søm barnehage for å lese høyt for barna.
- "Vi tror kanskje at det er vanskelig for barn å forstå nynorsk, men det har vist seg å være helt feil", sier Marianne som er pedagogisk leder. -"Barna forstår alt." Med støtte i bildene og fortellerens formidlingsevne forstår de for eksempel at - "han snova" betyr at - "han snubla".
Vi følte det var på tide å sette fokus på å lese for alle, ikke bare de som vil velge det selv. Når vi setter lesinga i system slik vi har gjort nå, så vet vi at alle får disse erfaringene, ikke bare de som vanligvis ville velge det. Og håpet er at det vekkes en interesse hos noen av disse barna for å lese mer.

Lyst til å låne både bøker og
"høytleser" på nynorsk?
Ta kontakt med Mållaget:
Ragnhild Mydland - 3808 6025


Stimulering av språklig bevissthet i førskolealder har positiv påvirkning på videre utvikling av barns leseferdigheter. BOKTRASS er en satsning på språklig bevisstgjøring og tilgang til litteratur i barnehagen. Prosjektet kopler TRAS og litteraturformidlingstiltaket Bibliotekfilialer i barnehager, som er en utlånsordning av bøker til barnehager. Les mer om prosjektet her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar