26. feb. 2008

Kompetanseplan for Kristiansandsbarnehagen

Prosjektgruppa som jobber med SKUP (kompetanseplanen) er nå i god gang med de enkelte delene av planen. Disse områdene vil vi satse på:

Pedagogisk ledelse:
- fordi godt lederskap er nøkkelen til at målene i rammeplanen kan realiseres og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet sikres.

Språkmiljø og språkstimulering:
- fordi utvikling av språk er noe av det mest betydingsfulle som skjer i et barns liv. Språk påvirker et barns tanker, følelser, læring, kommunikasjon, tilhørighet og identitet.

Mangfold og inkludering:
- fordi disse verdiene ligger i rammeplanens verdigrunnlag. Dette rommer for eksempel arbeid med likestilling, toleranse, flerkulturell barnehage og arbeid mot mobbing.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar