7. feb. 2008

Barnehagen som brobygger!

Fra Vabua barnehage har vi fått tak i dette diktet, skrevet av Ivo Andric, en bosnisk forfatter. Diktet er en fin påminnelse om den brobyggeren barnehagen er for veldig mange familier, ikke bare i forhold til kulturell opprinnelse, men også i forhold til hjelpeapparatet og det offentlige, som for eksempel skolen. På Pedagogisk Støtteenhet sine sider, finner du veiledning, skjemaer og annet nyttig stoff i forhold til brobygging i barnehagen.
Av alt mennesket får seg til å bygge i sitt liv,
er ingenting i mine øyne finere
og mer verdifullt
enn en bro.

Broer er viktigere en hus,
mer hellig.
Fordi de er mer altomfattende enn gudshus.
De tilhører alle
og er like for alle
- nyttige!

Alltid bygd med stor innsikt
på steder hvor største antall
menneskelig behov faller sammen.
De varer lengre enn andre bygninger
og tjener ikke noen hemmelig eller ond hensikt.

Over alt er det noe som man må overkomme
og bygge bro over:
uorden
død
meningsløshet.
Og vårt håp ligger på andre siden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar