18. des. 2007

SKUP!

S-strategisk
KU-kompetanseUtvikling
P-plan for Kristiansandsbarnehagene. - SKUP!

SKUP er navnet på planen som skal stake ut kursen for kompetanseheving i Kristiansandsbarnehagene.
Prosjektgruppa som skal lage kompetanseplanen heter nå: SKUP gruppa.
Bilde er fra SKUP-gruppas møte med referansegruppa i prosjektet.
Fra venstre: Nina Skjeseth, Ped.senteret og Monica Sjåvaag Kjosavik, Anne Gro Kvernes og Torill Thorsby fra prosjektgruppa. Bess Thormodsether, leder av barnehagenettverket i Knutepunkt Sørlandet og Kristin Mykland fra prosjektgruppa sitter helt til venstre.

SKUP-gruppa har nå kommet så langt at vi begynner å ha klart for oss hva vi vil foreslå av innhold og gode grep. Vi har som mål å lage en plan som oppleves som nyttig og som blir brukt av barnehagene. Ved å få til en felles satsing i barnehagene, vil vi også kunne dra nytte av hverandres kunnskaper og erfaringer. Vi ønsker gjennom dette arbeidet å bidra til økt fokus på kvalitet og utvikling i barnehagene.

Før vi sier oss ferdig med denne planleggingsfasen har vi hentet innspill fra referansegruppa i prosjektet. De er:
· UiA: Studieleder FLU Anne Karin Wikstøl Olsen
· Knutepunkt Sørlandet: prosjektleder Bess Thormodseter
· Sørlandets kompetansesenter: rådgiver Margit Ålandsli
· BAFU: Foreldrenes representant i oppvekstyret Tor Ånensen
· PPT: leder, Arvid Alsaker
· Pedagogisk senter , lederNina Skjeseth
· Barnevernet: Avdelingsleder Åse Elise Larsen


På bildet ser vi Arvid Alsaker, Anne Karin W. Olsen og Nina Skjeseth. Skjeseth snakket blant annet om hvor viktig det er at barnehagefolk er trygge på sin faglighet i møte med skolen og andre. Det er de som er eksperter på barnehage! Før møtet hadde referansegruppa fått i oppgave å svare på to spørsmål:
Ut fra ditt ståsted, hva opplever du er den viktigste kompetansen for en barnehage?
Hvilke tiltak er nødvendige å sette inn for å oppnå dette?

Faglig og mennesklig kompetanse er viktig.
Organisatoriske evner er viktig.
Evne til å jobbe tverrfaglig er viktig...
Vi ble utfordret på å diskutere lekebegrepet kontra læringsbegrepet. Det er viktig å holde fast på leken som en god metode for å lære! Vi må ikke bli skolske!

Bess Thormodseter mente det er klokt med overordna planer, med vi må også ha individuelle planer. "Hva vil du som jobber med barna? Hva skal til for deg, for at du skal bli bedre?"
Flere i gruppa uttrykkte tro på en systematisk planlegging av kompetanseheving, men hvis endring skal finne sted, må det brukes tid. Kurs og opplæring må settes inn i forløp der de ansatte også får tid til å reflektere over egen praksis og tid til å øve.

Skolen er interessert i dialog med barnehagen blant annet i forhold til språkutvikling.
Hva er det barn strever med? Det er viktig å jobbe med begreper. Man må forstå ordene før man kan lese dem.

Vi snakket mye om holdninger og verdier. Det viktigste er fokus på, og tilstedeværelse med, barna!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar