7. des. 2007

Likestillingspris til Roligheden.

Da Roligheden planla den nye barnehagen, i 2002, la de vekt på at barnehagelokalene skulle være åpne. De ville vekk fra den tradisjonelle barnehagen der kvinnene preget miljøet med sine ofte feminine verdier og litt myke ting, som gardiner, blomster dokkekroker og mye bordaktiviteter. I dag er rommene preget av ulike lekeformer og mye golvplass, slik at barna og personalet kan være med å prege rommenes innhold. Torsdag mottok barnehagen barnehageetatens likestillingspris. Prisen er på kr 10.000,- i tillegg til heder og ære.

Da vi skulle ansette nytt personale, utformet vi stillingsannonsen bevisst slik at det skulle være attraktivt for både kvinner og menn å søke. Vi oppfordret menn spesielt til å søke. Vi fikk flere mannlige søkere til både førskolelærer- og assistentstillingene. Det ble ansatt 3 menn, sier Anne Hagen, enhetsleder ved Roligheden barnehage. Den 6.desember ble barnehagen tildelt barnehageetatens likestillingspris.
Vi har hatt som tema i personalgruppa hvordan vi omgås i det daglige. Blant annet vet vi erfaringsmessig at mange menn synes pausene i barnehagen kan være kjedelige. Vi er bevisste på hva vi snakker om i pausen, slik at det ikke blir for mye kvinneprat. Fra min side som leder er jeg klar på at vi må ha mange kompetanseområder inn i barnehagen, derfor er det ikke et krav at en nyansatt mann skal kunne bake like godt som alle kvinnene, de kan gjøre andre ting. Jeg ser blant annet at mennene er mer aktive og mer i direkte lek og kontakt med barna, spesielt ute, sier Anne Hagen.

Juryen mener at årets vinner av Barnehageetatens likestillingspris har jobbet planmessig og over tid med likestilling, og at dette temaet har påvirket flere sider ved barnehagens virksomhet som også inkluderer likestilling i det pedagogiske arbeidet. Eksempler er forsøk med rene jente og guttegrupper. Som leder er jeg opptatt av at det er viktig at lederen setter likestilling på dagsordenen, og fletter temaet inn i de satsingsområdene vi allerede arbeider med. Av utfordringer for barnehagen framover ser jeg disse områdene som viktige:
  • Arbeide med personalets holdninger med tanke på gutter og jenter, og hvordan vi gir dem tilbakemeldinger og utfordringer.

  • Fortsette å rekruttere flere menn til barnehagen.

  • Skape et godt arbeidsmiljø, slik at både menn og kvinner trives på arbeidsplassen.

Vi gratulerer!

- og ønsker lykke til i det videre arbeidet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar