5. des. 2007

IKT - ta ibruk mulighetene!

- "Dette er noe barnehagene ikke kan velge bort. Digitale verktøy er en del av samfunnet ungene lever i. Barn snakker om sine medieerfaringer, de tegner dem, og de leker dem" sier fornyingsminister Heidi Grande Røys. Hun har vært på besøk i Rygin barnehage i Oslo og er mektig imponert.
IKT har vært en del av rammeplanen for utdanningen av førskolelærer siden 2003. Røys har nå satt av 500 000 kroner til et prosjekt i regi av Høyskolen i Oslo, som skal studere hva slags tilgang norske barnehager har til utstyr som digitale kameraer, PC-er og dataspill, og hvordan de bruker dette utstyret.

Digitale verktøy må tas ibruk som våre egne verktøy i arbeidet med barna. Det er vi som skal finne mulighetene i arbeidet med barna. Vi kan pedagogikk og vi kan barn, men vi trenger også kunne litt om tekniske muligheter. Vi må gjøre kamera, Pc, scanner osv til våre verktøy og leketøy!

Hva trenger vi av utstyr?
Nina Bølgan, som har skrevet temahefte om IKT i barnehagen, sier at vi skal begynne med det vi har:
En PC med vanlig Office-pakke?
På den finner du for eksempel

  • PowerPoint
  • Paint
  • Bildebehandlingsprogram, for eksempel Photo Story.
  • Kan den gå på internett kan du for eksempel besøke:

Svenske multimediabyråen-
ta en "guidet tur", (nederst til venstre).
Danske Mediepilot.
Barnbibblan, Svensk nettbok for de som ikke kan lese...(!)
Vallhalla, Nordisk nettsted for barnekultur.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar