5. okt. 2007

Uten mat og drikke, duger helten ikke!


- Men det er ikke likegyldig hva slags mat!
Det har de siste årene vært stort fokus på sunn mat i barnehagen. Spesielt har det vært fokus på å minske mengden sukker og øke mengden frukt og grønt. Mange barnehager er svært opptatt av dette.
Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og måltidsvaner, kosthold og helse. Et sunt mattilbud i barnehagen er også et bra tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse, som mange spår kan bli den nye klasseskillet i samfunnet vårt.

Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem, og det bør forankres i barnehagens årsplan.
Helse og sosialdepartementet har , etter å ha undersøkt tilstanden i landets barnehager kommet med en veileder.

Her finner du anbefalingene for gode måltider i barnehagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar