21. okt. 2007

Berit Bae om øyeblikkets pedagogikk!

På Sørlandsk lærerstevne 19. oktober 2007 holdt Berit Bae et innlegg om barns rett til medvirkning. Hun var invitert i forbindelse med et utviklings og kvalitetsarbeid i barnehagene i Kristiansand som er rettet mot de yngste barna og medvirkning når det gjelder barnehagens innhold. (Se artikkelen Heia Start på denne bloggen.)

Berit Bae pekte på at det nå er bestemt i lovs form at barn har rett til medvirkning, og at loven er knyttet til FN´s barnekonvensjon; "...childrens right to participation".

Berit Bae ba oss om å problematisere dette temaet i barnehagene. Diskuter og finn fram til en forståelse av hva medvirkning er!
Er det nok at barna får velge ha de vil ha på maten, eller hvor de vil leke? Er det nok å finne en metode for hvordan barna kan medvirke? - og fungerer metoden for barna, eller er den bare praktisk for de voksne?
Hun minnet også om at dette er en lov for alle, ikke for flertallet: Hvordan får vi til medvirkning for de stille barna, for de med funksjonshemninger, minoritetsspråklige barn, de minste barna?
Kan barn få for mange valg, og for stort ansvar med de valgene de får? Og hvor er forskjellen på medvirkning og selvbestemmelse?
Fra Universitet i Agder bidro de to lokale prosjektlederne Anne Tove Fennefoss og Kirsten Jansen. De har også laget en kompetanseplan for barnehagene innenfor dette området, og utvidet antallet deltakende barnehager. De presenterte stukturen og innholdet i prosjektet. De stilte blant annet spørsmålet: Ødelegger detaljerte planer for muligheten til medvirkning? Dette sa de om forarbeid til temaarbeid i barnehagen, dersom medvirkning skal tas på alvor:
  1. Undersøk på forhånd: hva vet barna fra før om temaet?

  2. Skaff kunnskap om tema.

  3. Lag et startpunkt og et sluttpunkt.

  4. Lag mål som blir en ledestjerne. (Litt i det fjerne, som angir retning. Prosessorientert mål, ikke resultatorientert.)

  5. Lag mål for personalet, ikke barna.

  6. Lag en "sekk" med ideer til aktiviteter og metodiske grep.
    Observer: hva er barna opptatt av?
Dette prosjektet er kommet i stand som et samarbeid mellom Kristiansand kommune og Uia, avd. for pedagogikk og er tildelt midler fra forskningsrådet. Barnehagedirektør Nina Gjærum Reinhardt innledet dagen, og fire av de deltakende barnehagene bidro med erfaringer i prosjektet. Flere av dem framholdt betydningen av at hele personalet har vært frikjøpt til å delta på en kursrekke på UiA. Under ser du representantene fra barnehagene: Henriette fra Roligheden, Anne fra Fergefjellet, Torill fra Ravneheia, Åshild fra Hokus Pokus og Inga Lill fra Bergtorasvei . Kjempeflotte bidrag fra alle fem!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar