5. sep. 2007

Lederne i barnehage er på topp!

Barnehageledere scorer bedre enn andre ledere både på utførelse, stil og på evnen til å bygge god kultur blant sine ansatte. Dette hevder Nike konsult som har utviklet ledere fra virksomheter som oljeindustrien, banksektoren og helsesektoren gjennom de 11 siste årene. Gjennom spørreskjemaer som blir fylt ut av medarbeiderne til alle lederne de har på kurs, kommer det frem at barnehagelederne scorer langt høyere på flere områder.

"Jobben deres er å lære folk å tenke selv. Mange norske ledere evner ikke det overhodet", sier organisasjonsutviklerne. Alle mennesker som har kunnskap om menneskers adferd og motivasjonsmønster vil ha et godt potensial for å utvikle seg som leder. De er jo utdannet innefor pedagogikk. God ledelse handler også om å være i stand til å skape gode relasjoner, - og det er jo barnehagen trent til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar