28. sep. 2007

Barnehage + Universitetet= SANT

Nedre torv ble tirsdag 25.09 fylt med barn fra barnehage, skole og videregående, som sammen med politikere, ordførere og direktører ville markere betydningen av at byen vår har fått universitet. Barnehagene viste fram to av prosjektene som er et samarbeid mellom barnehagen og universitetet. Forskningsamarbeid om barn og matematikk.
Dette er et samarbeid mellom barnehager, grunnskoler, videregående og UiA, der de bruker metoden Inquiery. Metoden er basert på barns medfødte forskertrang. Prosjektet heter LBM: "Lær bedre matematikk" etter TBM; Teach Better Mathematics".
Barn tenker matematisk fra de er født. De er tidlig opptatt av tall og telling, utforsker rom og form og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.
Veslefrikk/Hamretun, Ravndalen/Grim og Roligheden barnehager er med i dette prosjektet. Her ser dere barna på torvet i full gang med mattelek: "Noe er gjemt nedi boksen full av glatte, deilige linser og bønner. Kjenn om du kan finne en form som er trekanta?"


Forskningsamarbeid om barn og likestilling.
Dette prosjektet har fått navnet KUBA; Kultur, kunst og kreativitet i barnehager. Det er fem barnehager som samarbeider med UiA om dette aksjonsforskningsprosjektet. Professor Tom Tiller er knytta til prosjektet som såvidt er i oppstartsfasen.
Her vil vi jobbe med spørsmål som:
  • Lærer jenter og gutter seg de samme ferdigheter?

  • Hvordan stimulere gutter og jenters kreative utvikling?

  • Hvordan gi gutter og jenter like muligheter for å bli hørt?

  • Hva opplever barna som "guttete" og "jentete"?

  • Er kjønnsnøytralitet forutsetning for likestilling?
På torvet var ivrige og kreative barn fra Sørlandsparken, Hokus Pokus, Andungen, Bamsebo og Tinnstua barnehager i full sving med å lage sin egen UNIVERSITETSBY. Den kan fram til fredag 5. oktober, beundres på Biblioteket i byen. Gå og ta en titt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar