21. aug. 2007

Her er vi!

Her er prosjektgruppa som skal lage strategisk kompetanseplan for barnehagene i Kristiansand.
 • Fra venstre:
  Einat Larsen, Enhetsleder Askeladden
  Marianne Godtfredsen, Fagutvikler, Ped. Støtteenhet
  Kristin Mykland , Ped.leder (0-4 år) i Oddernes / Kongsgård
  Kristin Mosfjeld Rosen, prosjektleder barnehageetaten
  Torhild Torsby, Styrer Ravneheia (privat barnehage)
  Anne Gro Kvernes, Fagutvikler Veslefrikk- Hamretun
  Vigdis Træland, Utdanningsforbundet
  Kirsti Sagen, Fagforbundet
  Kjersti Kydland, Ped.leder (3-5 år) i Bergtorasvei og vara for private barnehager: Ann- Kristin Nilsen, Andungen var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Vi har hatt to møter i prosjektgruppa til nå, og er allerede igang med å møte pedagogiske ledere og tillitsvalgte for fagarbeidere og assistenter. Vi ønsker å høre hva de trenger når det gjelder kompetanseutvikling, og å bevisstgjøre barnehagene på behovet for ny kunnskap. Hva er nytt i rammeplanen? Hva er innarbeidet og kjent i barnehagene og hva hva trenger vi å jobbe mer med?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar