22. jun. 2007

Studér PUB på HIA!

Her er et tilbud fra Hia som mange førskolelærere vil ha glede og nytte av. Kan du tenke deg å lære mer om Pedagogisk dokumentasjon, fagdidaktisk tilnærming og praktisk utviklingsarbeid?


Videreutdanningsstudium i PUB (Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen) består av tre moduler:

  1. Pedagogisk dokumentasjon, 10 sp, Høst 2007
  2. Fagdidaktisk tilnærming i barnehagen, 10 sp, Vår 2008
  3. Veiledet, praktisk utviklingsarbeid, 10 sp, Høst 2007 – vår 2008

Undervisning blir 2 samlinger á 3 dager: torsdag ettermiddag, fredag dagtid, lørdag dagtid de to første semesterne. I tillegg kommer veiledning individuelt og i grupper på modulen "Praktisk utviklingsarbeid" (høsten 07 – våren 08).
Eksamen blir et refleksjonsnotat knyttet til dokumentasjons-oppgave, mappeevaluering og evaluering av prosess og sluttfremlegg.

Mer informasjon her!

Studiet er gratis for deltakerne (kun obl. studieavgift kr 505,-)
Oppstart er allerede i september og påmelding må skje til Hia innen 20. august.
Her finner du søknadskjemaet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar