29. jun. 2007

Kompetanseplanen treffer pedlederne.
foto: Anders Martinsen

Vi som skal lage kompetanseplanen for barnehagene, vil invitere alle pedagogiske ledere i private og kommunale barnehager til å møtes for å snakke om hva vi vil med denne planen. Vi vil også ha med tillitsvalgte for assistenter og fagarbeidere. Prosjektgruppa har bare hatt et møte, så det er ikke gjort så mye enda. Desto viktigere er det å få inspillene fra dere ute i barnehagene.

 • Vi skal si noe om:
  Hva er utfordringene i rammeplanen?
  Hva legger strategiplanen fra departementet vekt på?
  Hva har vår kommune gjort til nå?
  Hva blir utfordringene framover?
 • Vi ønsker å høre hva dere tenker om:
  Hva skal til for å heve kvaliteten?
  Hva vil oppleves som nyttig å få tilført?
  Forventninger til egen barnehage/eier/myndigheten?

Datoer:
17.08 -Vest/sentrum: kl 9-11.30
17.08 -Lund/Øst: kl 12-14.30
04.09 - Familiebarnehagene: kl 18-20.30
06.09 - Lund/Øst: kl 9-11.30
06.09 - Vest Sentrum: kl 12-14.30

Møtene blir på KVO. Kongsgård alle 20.
Påmelding gjennom din arbeidsplass, innen mandag 13. august.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar