15. jun. 2007

Jenter og gutter er ikke like...

 ... så hvordan kan pedagogikken være det, uten å bli en gjennomsnittsmetode?

Enhetslederne i Kommunale barnehager har vært på studietur på Island. Der besøkte vi Hjalli -barnehager som delte barnegruppa etter alder, men med rene jente- og guttegrupper. Utgangspunktet deres var at de trenger forskjellig oppfølging, bare fordi de er jenter og gutter. Personalet i disse barnehagene arbeider med gutter/ jenter hvor de har fokus på ulikheter/ likheter. Utfordringen er å styrke områder vi er mindre gode på. De mener at jenter trenger å lære mer av:

 • Å la sin stemme høres
 • selvstendighet
 • tro på seg selv
 • å gi direkte beskjeder
 • å bli modige
 • å være ledere
 • å ta initiativ.
Dette mener de gutter trenger å lære mer av:
 • sosiale egenskaper
 • positiv disiplin / å følge regler.
 • solidaritet
 • toleranse
 • respekt
 • vennskap og nærhet
Metoden legger vekt på:
 1. Positivitet, humor, omsorg i sin kommunikasjon.
 2. Personalet legger vekt på barns perspektiv.
 3. Skape en barnehagehverdag som er enkel, oversiktlig og som barn forstår.
 4. Barnehagen tilbyr åpent lekemateriell (leker som ikke har en bestemt funksjon og som inviterer til felleskap)
 5. Metoden skal gjøre barn mer bevisste på å være nøkterne, respektere miljøet med å gjenvinne/ resirkulere når det er mulig.
 6. Metoden skal lære barn sosiale ferdigheter som selvkontroll, grenser og å oppføre seg på en positiv, empatisk og direkte måte.
 7. Personalet skal være tydelige, ta ansvar og veilede barna.

Metoden var veldig strukturert og aktivitetene i disse barnehagene så litt lite spennende og kreative ut. Ellers så vi flere barnehager med "storkjøkken". Vi fikk smake økologisk mat som de serverte barna, vi hørte om yoga for barn og Deltasand, et spennede formingsmateriale som ligner på både sand og leire. Vi så sort sand i alle sandkassene (lavasand). I tillegg fikk vi oppleve både Geysir, Gullfoss og Tingplassen der vikingene møttes. Turen ga mange inntrykk. Både om landet Island og om alle de flotte kollegene vi har i ledergruppa.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar