11. mai 2007


IKT i barnehagen - skeptisk!
- "Skal vi fylle opp barnehagene med datamaskiner?"
- "Skal maskiner overta for kreativitet og lek?"
- "Mange foreldre er veldig negative til datamaskiner i barnehagen! "
Ja, vi møter nok av motstand mot IKT ( Informasjons og Kommunikalsjons Tekmologi), så en viktig oppgave blir å definere for oss selv: Hva kan vi i barnehagen bruke denne teknologien til? I hvilken hensikt skal vi ta digitale vektøy i bruk?

I byen Reggio Emilia i Italia, sier de som jobber i barnehagen der, dette om digitale verktøy: "Et barn har 100 språk, men vi ønsker gjerne velkommen det 101!" De ser dette som et nytt språk som vi må lære å mestre. Noen har begynt å kalle dagens barn for digitale barn!
Ser vi oss litt rundt i Norge er det flere som har gjort mye allerede. Flere prosjekter har pågått over år. På HIA har vi Kari Vikstøl som er en av fagpersonene på området. Hun har bl.a. vært med å bidra i temaheftet om "IKT i barnehagen".
Are Sætervadet på barnehagekontoret i Kristiansand kommune, er nå på gang med ei gruppe som skal jobbe med dette temaet. Det er nemlig avsatt 500.000,- i to år, til nettopp å jobbe med "IKT i barnehagene".
HURRA! Dette blir spennende!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar