16. mai 2007

Femi - macho,
rosa - lyseblå?

Er dette aktuelle begreper i barnehagen?
Er det viktig for oss på Sørlandet å jobbe med disse begrepene hos barna?

Hia og fakultet for kunstfag, søker barnehager som har lyst til å jobbe med slike spørsmål og bruke teater, kunst og håndverk som virkemidler. "Likestilling og kjønnsroller" er tittelen på prosjektet. Det er foreløpig på forsøkstadiet, men kan bli på 4 år. Metoden er aksjonsforskning, der en vektlegger samarbeid mellom praksisfeltet og forskere, for å utvikle kunnskap hos begge parter.

Disse er allerede med:
Hokus Pokus barnehage, Andungen barnehage og Sørlandsparken barnehage. Vi har plass til to kommunale barnehager. De må være øvingsbarnehager for HIA, men ikke nødvendigvis "Partner". Virker dette spennede?

Vil du vite mer? Noen som melder seg?

Ta kontakt med Kristin M. Rosen tlf. 3807 5245
-innen torsdag 24.mai.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar