3. apr. 2007

Velkommen til barnehagebloggen OK...

OK! - Overordnet kompetanseplan! Store saftige ord. Ord som fort kan bli bare ord. Men vi skal gi dem innhold, bare vent!

Her har vi laget oss et sted å diskutere, dokumentere og informere. I løpet av to år nå, så skal vi i barnehagene i Kristiansand lage oss en overordnet kompetanseplan. Planen skal vise hvordan vi vil utvikle og sikre kvaliteten i barnehagene. Ikke bare har vi fått ny barnehagelov og ny rammeplan, barnehagen tilhører nå et nytt departement: Kunnskapsdepartementet. Tidligere var vi under barne og familiedepartementet.... noe er på gang!!!

Barnehagen har de siste årene opplevd en enorm oppmerksomhet. "Alle" har vært opptatt av barnehage. Først litt bakgrunn:


Om Ole Brumm og barnehagepolitikk.
Før sist valg i 2003 dukket "Barnehagekameratene" opp i nyhetsbildet. Det var Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV som var blitt enige. Det mente at barnehage skulle koste det samme for alle, uansett hvor man bor i landet og om det er privat eller kommunal barnehage. Regjeringen Bondevik ble bedt om å komme tilbake med forslag til hvordan dette kunne gjennomføres. Så har man diskutert; - hva som skulle komme først; lavere og lik pris for alle, eller full utbygging, og plass til alle som ønsket det. Begge deler ville koste penger og innsats. Foreldre uten plass hadde liten forståelse for at det skulle brukes ressurser på å gjøre barnehageplassene billigere, når det var mange som stod uten plass. Hvorfor kunne vi ikke bare si som Ole Brumm: "Ja takk, begge deler?"

Våren 2003 la regjeringen fram St.meld. nr. 24 (2002 – 2003) Barnehagetilbud til alle – økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot. prp. Nr. 76 (2002 – 2003) om endringer i barnehageloven.

Da ble hele stortinget med, og de ble enige om det vi kaller for barnehageforliket. Hovedmålene var lavere foreldrebetaling og utbygging av flere barnehageplasser. Det skulle vi oppnå med økt statlig satsing (penger?) og et forsterket kommunalt ansvar (plikter og penger?). For den nye regjeringen (Stoltenberg2) ble barnehager veldig viktig. De hadde jo vært barnehagekamerater. Etter slottsferien på Soria Moria , ble de enige om mye bra for barnehagene for de ville satse mer på de små barna. Målsettingen er blitt: FULL BARNEHAGEDEKNING, HØY KVALITET OG LAV PRIS. Skikkelig Ole Brumm altså: Ja takk!

3 kommentarer:

 1. Testing! Testing!
  Ser bra ut dette her. Satser på stor aktivitet fremover........

  SvarSlett
 2. Elin Holm Alexandersen17 april, 2007

  hei !
  Dette var bra.
  Synes det skal legges inn en lenke til NAFOs veileder for foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner: "Barn i flerspråklige familier" på høyre siden her !!
  Er ellers opptatt av at mangfoldet som er blant barn i barnehagene i Kr.sand gjenspeiles i kompetanseplanen som nå skal lages! Viktig tema som gjelder alle ansatte!
  Hilsen Elin på pedagogisk støtteenhet.

  SvarSlett
 3. Takk for påminnelsen Elin.

  SvarSlett