20. apr. 2007

Plan for planen er kommet.

Kunnskapsdepartementet har lagt fram en strategi for hvordan vi skal sette rammeplanen ut i livet. Det er spesielt fire områder som blir trukket fram:

  • Språkmiljø og språkstimulering
  • Barns medvirkning
  • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
  • Pedagogisk ledelse.

    Kvalitetsutvikling i barnehagen betyr en stadig utvikling av personalets kompetanse. Å utvikle kunnskapene til de ansatte i barnehagen, er viktig for å styrke både barnehagen som pedagogisk institusjon og de ansattes yrkesstatus.
    Her i denne strategiplanen har vi rammene for hva prosjektet med overordnet kompetanseplan i Kristiansand skal jobbe med. Det kommer mer info om denne strategien til lederne i private og kommunale barnehager på felles møte 10. mai, og så til til oppvekststyret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar