18. apr. 2007

Look to Kristiansand!
Kristiansand er den første storbyen i landet som hadde full barnehagedekning, hvis vi skal holde oss til det Regjeringen mener når de sier full barnehagedekning. I uken som er gått har vår barnehagedirektør holdt et innlegg på en landsomfattende konferanse i Oslo arrangert av KS, og på saksbehandlerseminar med fylkesmannen i Vest Agder. Overskriften hennes var: "Mot full dekning: suksessfaktorer , smarte løsninger og nye utfordringer."
Hva er suksessfaktorene i vår by?
Hun trakk blant annet fram det gode samarbeidet med de private, at vi tidlig fikk til et samordnet opptak og at vi planmessig har jobbet med utbygging gjennom arbeidet med barnehagebehovsplanen. Hun nevnte forenkling av opptakskriteriene, markedsføring av barnehagene og rekruttering av minoritetsråklige, som viktige tiltak for at vi har nådd såpass langt med barnehagedekningen. - MEN, det er ikke slik at vi er ferdig med denne jobben. Full barnehagedekning er et "bevegelig mål". Det på virkes av mange faktorer utenfra, hvor stort behovet for barnehagedekning er. For eksempel vil høy arbeidsledighet gi mindre ønske om barnehageplasser enn når det er lett å få arbeid. Når prisen på barnehageplass går ned, vil det bli flere som ønsker seg plass. Hva slags tilbud som er tilgjengelig er også med å påvirke etterspørselen. Det er ikke alle disse andre faktorene som er så lett å forutse, og derfor er vi nå der, at vi enda ikke har plass til alle som ville ha plass ved hovedopptaket. Men det jobbes med saken! Foreldre som ikke har fått plass venter, - og forventer. Her er det mange som presser på for å få til det som er målet: Plass til alle som ønsker det. Så får vi se hvor langt vi kommer i år?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar